วางแผ่นกั้นดินชีทไพล์
วางแผ่นกั้นดินชีทไพล์ เพื่อเป็นตัวช่วยโครงสร้างสร้างอาคาร เพิ่มความแข็งแรง