งานระบบป้องกันดินพังด้วยชีทไพล์
งานระบบป้องกันดินพังด้วยชีทไพล์ ที่โครงการสร้างผลิตยางรถยนต์ จังหวัดระยอง ชีทไพล์จะเป็นกำแพงกันได้ดีมีความแข็งแรงเพื่อไม่ให้ดินสามารถพังทลายลงมาได้