แผ่นเหล็กชีทไพล์
แผ่นเหล็กชีทไพล์ จากทางเรามีความหนาคงทนได้มาตรฐานการผลิต กั้นสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระ เช่นกั้นริมคลอง หนองน้ำ พื้นที่ก่อสร้างและอื่นๆอีกมากมายตามความเหมาะสม และตามต้องการ