กำแพงกั้นดินที่ว่าสำคัญแล้ว ระบบค้ำยันเบรสซิ่ง (Bracing) ก็สำคัญ เช่นกัน
ระบบค้ำยัน เบรสซิ่ง (Bracing) เป็นส่วนประกอบ ที่รับแรงกระทำที่มาจาก รอบข้าง(จากกำแพงกั้นดิน) และกระจ่ายสู่แนวดิ่ง เป็นแบบตารางหมากฮอส

การติดตั้งระบบค้ำยัน เบรสซิ่ง  มี 2 ส่วน คือ
1).เหล็กค้ำยันรอบ (Wale) มีการติดตั้งดั้งต่อไปนี้
  - ขุนดินออกจนถึงระดับที่สามารถทำงานได้
  - ติดตั้งหูช้าง เพื่อใช้เป็น Support ของ Wale
  - ติดตั้ง Wale ห่างจากเสา Sheet Pile ประมาณ 0.01 เมตร โดยต่อกันเป็นแนวตรง
 - เมื่อติดตั้ง Wale แล้วเสร็จ ให้ทำการเทคอนกรีต บริเวณช่องว่างระหว่าง Wale กับ Sheet Pile โดยรอบ
2).การติดตั้งค้ำยัน (Strut)
   Strut จะเป็นค้ำยัน ซึ่งวางขวางกับ Wale และอยู่ในระดับเดียวกับ Wale โดยที่ Strut ที่อยู่ด้านบนสุด
    จะรับน้ำหนักจาก Plat Porm มากที่สุด  ส่วน Strut ตัวล่างสุด จะรับน้ำหนัก ตามแนวแกน เพียงอย่างเดียว
   เพราะฉะนั้น ระบบค้ำยัน เบรสซิ่ง มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยที่เดียว  ส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่า  ไม่เอาระบบค้ำยันได้ไหม
   ตอบไม่ได้  แต่เราให้ความสำคัญและความปลอดภัยของงานเป็นหลัก แต่หากเกิดความเสียหายขึ้นมา จะได้ไม่คุ้มเสีย

  รับปรึกษาฟรี เรื่องชีทไพล์   ติดต่อ 089 0507959,092 5395044  บริษัท เอแอนด์ที58 กรุ๊ป จำกัด