ติดตั้งแผ่นเหล็กชีทไพล์
ติดตั้งแผ่นเหล็กชีทไพล์ ว่างโครงสร้างเพื่อทำการติดตั้งแผ่นเหล็กชีทไพล์เพื่อกั้นดิน ไม่ให้ดินทะลักเข้ามาในพื้นที่ ที่ต้องการเพื่อทำการก่อสร้างต่อไป